Archiwum kategorii: Zarząd Koła

Zwoływanie posiedzenia Zarządu Koła

W myśl starego Statutu PZŁ posiedzenie Zarządu Koła mógł zwołać Prezes a w przypadku jego nieobecności, lub w przypadku braku zwołania posiedzenia mimo wymaganych terminów, inny członek Zarządu, który został upoważniony do tego przez Zarząd. Zapisy nowego Statutu zmieniają nieco … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Zarząd Koła | 3 komentarze

Głosowanie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

Nowe zapisy Statutu Polskiego Związku Łowieckiego wprowadzają znaczące zmiany podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

Zaszufladkowano do kategorii Walne Zgromadzenie, Zarząd Koła | 10 komentarzy

Zarząd Koła może wykluczyć członka z koła

Czy Zarząd Koła może wykluczyć członka z koła w myśl nowego Statutu PZŁ. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Członkowie koła, Zarząd Koła | 4 komentarze