Od kiedy obowiązuje Nowy Statut PZŁ

Wiele osób ma wątpliwości i nie wie dokładnie od kiedy obowiązuje nowy Statut PZŁ. Te pytania pojawiają się w związku z okresem, w którym odbywają się Walne Zgromadzenia w kołach łowieckich. Rozpoczyna się także nowy rok gospodarczy a często same zarządy kół nie wiedzą czy stosować już nowy Statut PZŁ czy może jeszcze stary. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Ciekawostki | Dodaj komentarz

Jak przeprowadzić Walne Zgromadzenie w myśl nowego Statutu PZŁ

Zbliżamy się do okresu, w którym większość kół łowieckich organizuje Walne Zgromadzenia. Nowe przepisy w Statucie PZŁ zmieniają nieco zasady, które będą obowiązywać w tej kwestii. Zarząd musi poznać te nowe zasady, aby przeprowadzić Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Ciekawostki, Walne Zgromadzenie | 4 komentarze

Zwoływanie posiedzenia Zarządu Koła

W myśl starego Statutu PZŁ posiedzenie Zarządu Koła mógł zwołać Prezes a w przypadku jego nieobecności, lub w przypadku braku zwołania posiedzenia mimo wymaganych terminów, inny członek Zarządu, który został upoważniony do tego przez Zarząd. Zapisy nowego Statutu zmieniają nieco możliwości zwoływania posiedzeń Zarządu Koła. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Zarząd Koła | 3 komentarze

Głosowanie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

Nowe zapisy Statutu Polskiego Związku Łowieckiego wprowadzają znaczące zmiany podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Walne Zgromadzenie, Zarząd Koła | 10 komentarzy

Kworum podczas Walnego Zgromadzenia

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego nie znosi wymogów dotyczącego kworum podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Walne Zgromadzenie | Dodaj komentarz

Koło łowieckie może być organizacją pożytku publicznego

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego w § 23 daje możliwość aby w celu realizacji statutowych zadań koło prowadziło działalność gospodarczą, rolniczą i edukacyjną, jak również prowadzić działalność pożytku publicznego. Co to oznaczać może dla wielu kół łowieckich?

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Ciekawostki | Dodaj komentarz

Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga wysłania powiadomienia do członków koła, w którzy powinien się znajdować Projekt porządku obrad. Nie jest to Porządek obrad jaki znamy ze starego Statutu PZŁ, ale zupełnie inny dokument.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Walne Zgromadzenie | Dodaj komentarz

Zarząd Koła może wykluczyć członka z koła

Do tej pory Zarząd Koła mógł skreślić członka z listy koła. Powodem skreślenia była zaległość finansowa, której dany myśliwy nie realizował pomimo wysłania wezwania. Teraz nowy Statut PZŁ daje możliwość, aby Zarząd Koła dokonywał również wykluczenia członka – wykluczenie do tej pory należało do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Członkowie koła, Zarząd Koła | 4 komentarze