Od kiedy obowiązuje Nowy Statut PZŁ

Wiele osób ma wątpliwości i nie wie dokładnie od kiedy obowiązuje nowy Statut PZŁ. Te pytania pojawiają się w związku z okresem, w którym odbywają się Walne Zgromadzenia w kołach łowieckich. Rozpoczyna się także nowy rok gospodarczy a często same zarządy kół nie wiedzą czy stosować już nowy Statut PZŁ czy może jeszcze stary.

Trzeba wiedzieć, że Statut PZŁ to nic innego jak Załącznik do Uchwały XXIV Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku. Warto więc zapoznać się z całą Uchwałą, aby mieć pełen obraz.

Podczas Zjazdu w Sękocinie Starym została podjęta więc Uchwała w sprawie uchwalenia Statut Polskiego Związki Łowieckiego, który następnie zostaje zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Dziś też wiemy, że Statut został zatwierdzony.

Czy jednak wszystkie zapisy od razu można wprowadzić w życie? Otóż treść omawianej uchwały mówi, że Organy Polskiego Związku Łowieckiego, organy kół mają czas do 6 miesięcy, aby dostosować swoje uchwały do nowego prawa. Właściwe zarządy okręgowe celem realizacji postanowień Statutu zwołają zwyczajne okręgowe zjazdy delegatów w terminie do 30 listopada 2019 r.

Podobnie rzecz się ma w przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Statutu – tutaj także stosuje się przepisy dotychczasowe. Identycznie sytuacja wygląda w przypadku stażu kandydatów do PZŁ. Jeżeli staż rozpoczął się przed wejściem w życie nowego Statutu, wówczas zostanie on zakończony w myśl starych przepisów.

Z dniem zatwierdzenia nowego Statutu straci swoją ważność stary Statut uchwalony w 2015 roku. Na podstawie tych informacji należy stwierdzić, że w większości przypadków Walne Zgromadzenia odbędą się w myśl nowych przepisów z wyjątkiem sytuacji gdzie powiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zostały wysłane przed wejściem w życie nowych przepisów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ciekawostki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz