Jak przeprowadzić Walne Zgromadzenie w myśl nowego Statutu PZŁ

Zbliżamy się do okresu, w którym większość kół łowieckich organizuje Walne Zgromadzenia. Nowe przepisy w Statucie PZŁ zmieniają nieco zasady, które będą obowiązywać w tej kwestii. Zarząd musi poznać te nowe zasady, aby przeprowadzić Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Pierwszą sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę to fakt, iż powiadomienie o Walnym Zgromadzeniu musi zostać dostarczone za potwierdzeniem odbioru na 21 dni przed planowanym terminem.
 2. Razem z powiadomieniem należy dostarczyć Projekt porządku obrad, a nie jak dotychczas Porządek obrad. O różnicach można przeczytać tutaj.
 3. W związku z tym, że podczas rozpoczęcia obrad WZ mamy tylko Projekt porządku obrad, to oznacza, że należy go omówić, przyjąć wnioski o umieszczenie dodatkowych spraw i zatwierdzić. Powstanie więc dodatkowa Uchwała, które będzie dotyczyć przyjęcia Porządku obrad.
 4. Warto pomyśleć również o powołaniu komisji skrutacyjnej, która będzie w stanie przeprowadzić tajne głosowanie.
 5. W myśl nowych przepisów głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych członków zarządu musi zostać przeprowadzone jako głosowanie tajne.

Warto też zauważyć, że nowy Statut PZŁ określa również miejsce zwołania Walnego Zgromadzenia. Zwołuje się je na terenie okręgu, w którym zarejestrowana jest siedziba koła, lub na terenie okręgu, w którym dane koło dzierżawi obwód łowiecki.

Członek koła, który jest obecny na Walnym Zgromadzeniu uznawany jest jako prawidłowo powiadomiony. Statut określa, że powiadomienie musi być „pisemne” i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Warto w tym miejscu zapoznać się z Rozdziałem XIX, w którym jest mowa, że członek Zrzeszenia może wyrazić pisemną zgodę na dostarczanie mu korespondencji drogą elektroniczną. Zawiadomienie tym sposobem wypełnia warunek skutecznego zawiadomienia. Ten punkt może być pomocny na przyszłość, podczas kolejnych Walnych Zgromadzeń.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ciekawostki, Walne Zgromadzenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 Responses to Jak przeprowadzić Walne Zgromadzenie w myśl nowego Statutu PZŁ

 1. Sekretarz Koła Łowieckiego pisze:

  Czy zatem dobrze rozumiem, że na podstawie rozdziału XIX jeżeli uzyskam pisemne oświadczenie od myśliwego o przesyłaniu korespondencji drogą elektroniczną to nie muszę mu wysyłać pisma tradycyjnego za potwierdzeniem odbioru…???

 2. Myśliwy pisze:

  Tak chyba to należy rozumieć.

 3. Sekretarz pisze:

  przyjąć wnioski o umieszczenie dodatkowych spraw i zatwierdzić . Przyjąć wiadomo jak ale zatwierdzić tzn jak zatwierdzić głosowaniem jawnym ? Czy to ma być 1/3 WZ ?

 4. Marko pisze:

  Komisja uchwał i wniosków przyjmuje propozycje. Potem należy to skleić w całość i albo głosować jawnie poszczególne pozycje, albo przyjąć wszystkie zgłoszone i przeprowadzić jedno głosowanie, które będzie dotyczyć docelowego porządku obrad. Organy w większości przypadków podejmują uchwały zwykłą większością głosów, więc tutaj nic się nie zmienia. Głosowanie może być jawne, chyba, że upoważnione organy (KR lub 1/3 członków) złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego. Ale nie ma co popadać w paranoję. Na Walnym trzeba ze sobą rozmawiać.

Dodaj komentarz