Zwoływanie posiedzenia Zarządu Koła

W myśl starego Statutu PZŁ posiedzenie Zarządu Koła mógł zwołać Prezes a w przypadku jego nieobecności, lub w przypadku braku zwołania posiedzenia mimo wymaganych terminów, inny członek Zarządu, który został upoważniony do tego przez Zarząd. Zapisy nowego Statutu zmieniają nieco możliwości zwoływania posiedzeń Zarządu Koła.

W myśl przepisów nowego Statutu PZŁ posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Oczywiście można sobie wyobrazić, że potrzeby, o których mówi Statut pojawiają się z różnych powodów. Może to być np. potrzeba rozpatrzenia podania, deklaracji członkowskiej itp.

Teraz posiedzenie również zwołuje Prezes, ale w przypadku jego nieobecności, lub w przypadku, kiedy on nie zwoła posiedzenia pomimo potrzeby może to zrobić inny, upoważniony członek zarządu lub wspólnie dwóch członków zarządu.

Zarząd może podejmować uchwały tylko w obecności zwołujących posiedzenie, czyli nie musi to być już Prezes, ani osoba upoważniona, jak to było dotychczas, ale właśnie „dwóch członków zarządu”, którzy dokonali skutecznego zwołania.

Nowy Statut precyzuje także sposób powiadamiania członków zarządu o zwołanym posiedzeniu. Teraz należy powiadomić wszystkich członków zarządu co najmniej na 2 dni przed planowanym posiedzeniem. Niespełnienie tego obowiązku sprawia, że uchwały podejmowanie na posiedzeniu będą nieważne.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zarząd Koła. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 Responses to Zwoływanie posiedzenia Zarządu Koła

 1. Bąbel pisze:

  Szanowni państwo, pojawiają się głosy, ze zarząd zwołany przez 2 członków zarządu lub osobę upoważnioną – w przypadku istnienia potrzeby ale jednoczesnym braku zwołania zarządu przez prezesa jednak częściej niż raz na kwartał jest nielegalny. W moim rozumieniu termin statutowy to jednocześnie wystąpienie potrzeby i nie rzadziej niż raz na kwartał ponieważ cykliczne zdarzenie opisywane jest przez punkt w czasie i częstotliwość, a nie samą częstotliwość. Proszę o wypowiedź.

 2. Nemrod pisze:

  No właśnie a co na ten temat ma do powiedzenia admin.
  Moim zdaniem jednorazowe zwołanie przez prezesa raz w kwartale nie odbiera możliwości zwołania posiedzenia Zarządu przez pozostałych członków zarządu, gdy istnieje taka potrzeba.Wykładnia celowościowa tego przepisu powinna wskazywać na taką możliwość ponieważ inaczej nie ma on żadnego sensu.
  Przepis został wprowadzony aby nie doszło do paraliżu prac Zarządu.
  W przeciwnym wypadku wystarczy skuteczne zwołanie przez Prezesa nawet gdy posiedzenie się nie odbędzie aby blokować możliwość zwołania przez pozostałych członków Zarządu w danym kwartale. Ma się to nijak do pozostałych terminów zawartych w Statucie jak np 90 dni na rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do koła i inne terminy do których przestrzegania zobligowany jest Zarząd.. Ale dobrze aby wypowiedział się na ten temat prawnik.

 3. Stach pisze:

  Przepis ma za zadanie uniemożliwić prezesowi blokowania posiedzeń Zarządu.
  W myśl tego przepisu Zarząd powinien zbierać się nie rzadziej jak raz w kwartale lub w miarę potrzeb. Potrzeby mogą być różne, ale będą występować również takie które będą wymagały załatwienia w określonym terminie, dlatego też w przypadku braku reakcji na nie ze strony prezesa (z różnych powodów), posiedzenia mogą zwołać dwaj członkowie Zarządu i dokonać skutecznego załatwienia spraw w terminie.

Dodaj komentarz