Zwoływanie posiedzenia Zarządu Koła

W myśl starego Statutu PZŁ posiedzenie Zarządu Koła mógł zwołać Prezes a w przypadku jego nieobecności, lub w przypadku braku zwołania posiedzenia mimo wymaganych terminów, inny członek Zarządu, który został upoważniony do tego przez Zarząd. Zapisy nowego Statutu zmieniają nieco możliwości zwoływania posiedzeń Zarządu Koła.

W myśl przepisów nowego Statutu PZŁ posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Oczywiście można sobie wyobrazić, że potrzeby, o których mówi Statut pojawiają się z różnych powodów. Może to być np. potrzeba rozpatrzenia podania, deklaracji członkowskiej itp.

Teraz posiedzenie również zwołuje Prezes, ale w przypadku jego nieobecności, lub w przypadku, kiedy on nie zwoła posiedzenia pomimo potrzeby może to zrobić inny, upoważniony członek zarządu lub wspólnie dwóch członków zarządu.

Zarząd może podejmować uchwały tylko w obecności zwołujących posiedzenie, czyli nie musi to być już Prezes, ani osoba upoważniona, jak to było dotychczas, ale właśnie „dwóch członków zarządu”, którzy dokonali skutecznego zwołania.

Nowy Statut precyzuje także sposób powiadamiania członków zarządu o zwołanym posiedzeniu. Teraz należy powiadomić wszystkich członków zarządu co najmniej na 2 dni przed planowanym posiedzeniem. Niespełnienie tego obowiązku sprawia, że uchwały podejmowanie na posiedzeniu będą nieważne.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zarząd Koła. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 Response to Zwoływanie posiedzenia Zarządu Koła

  1. Bąbel pisze:

    Szanowni państwo, pojawiają się głosy, ze zarząd zwołany przez 2 członków zarządu lub osobę upoważnioną – w przypadku istnienia potrzeby ale jednoczesnym braku zwołania zarządu przez prezesa jednak częściej niż raz na kwartał jest nielegalny. W moim rozumieniu termin statutowy to jednocześnie wystąpienie potrzeby i nie rzadziej niż raz na kwartał ponieważ cykliczne zdarzenie opisywane jest przez punkt w czasie i częstotliwość, a nie samą częstotliwość. Proszę o wypowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *