Zarząd Koła może wykluczyć członka z koła

Do tej pory Zarząd Koła mógł skreślić członka z listy koła. Powodem skreślenia była zaległość finansowa, której dany myśliwy nie realizował pomimo wysłania wezwania. Teraz nowy Statut PZŁ daje możliwość, aby Zarząd Koła dokonywał również wykluczenia członka – wykluczenie do tej pory należało do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Wprowadzone jednak zostały również pewne ograniczenia co do samego skreślenia członka w przypadku zaległości płatniczych. Do tej pory Zarząd mógł wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty, w którym mógł wskazać termin płatności np. 7 dni od daty otrzymania wezwania. Termin ten bowiem nie był określony precyzyjnie w Statucie PZŁ. Mogło się zdarzyć więc, że członek koła, którego ZK chciał się pozbyć mógł dostać wezwanie, w którym wskazany był np. bardzo krótki termin zapłaty. Po upływie tego terminu Zarząd Koła mógł dokonać skreślenia. Oczywiście zainteresowanemu zawsze przysługiwało odwołanie do organów wyższej instancji, w tym przypadku do Walnego Zgromadzenia, ale skreślenie stawało się faktem.

W myśl nowych przepisów Zarząd Koła musi wysłać wezwanie, koniecznie za potwierdzeniem odbioru, w którym również należy wskazać termin zapłaty, ale nie może on być krótszy niż 14 dni. To jest duża zmiana w tym punkcie.

Wykluczenie członka z koła mogło dokonać wcześniej tylko Walne Zgromadzenie. Teraz nowy Statut PZŁ daje takie kompetencje również Zarządowi Koła. W przypadku skreślenia członka z listy koła mieliśmy do czynienia z zaległościami płatniczymi, tak w przypadku wykluczenia członka z koła mamy już dość „szeroki wachlarz” powodów:

 • nieprzestrzeganie uchwał organów koła;
 • nieusprawiedliwione uchylanie się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;
 • rażące naruszanie zasad etyki lub dobrych obyczajów.

Członkowi koła przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, a Zarząd Koła ma obowiązek umieścić punkt dotyczący odwołania w Projekcie porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Członkowie koła, Zarząd Koła. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 Responses to Zarząd Koła może wykluczyć członka z koła

 1. Wojciech pisze:

  Wykluczenie członka z koła przez Zarząd Koła, na podstawie par.32, ust.1, ppkt.2, „nieusprawiedliwione uchylanie się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła”; jest moim zdaniem nie do końca precyzyjny i zrozumiały. Jak należy go interpretować treść tego zapisu? Daje to nieograniczone kompetencje Zarządu. Punkt ten powinien być skreślony lub precyzyjnie określony.

 2. Gusek pisze:

  Nie wszystko da się precyzyjnie określić. Moim zdaniem zapis jest bardzo dobry, bo zwróć uwagę na to, że odwołać się przecież można, a wniesienie takiego odwołania sprawia, że dana uchwała o wykluczeniu nie może się uprawomocnić. Jeżeli WZ będzie innego zdania to „obroni” danego członka.
  Uporczywe uchylanie się – może to być np. brak uczestnictwa w WZ przez co notorycznie nie można osiągnąć wymaganego kworum. W tej chwili ZK będzie miał narzędzie poważne do dyscyplinowania chociażby do tego jednego obowiązku.

 3. Rapid pisze:

  Do Gusek
  Obecność na WZ nie jest obowiązkiem a prawem i ZK nie może karać za nieobecność.U nas w Kole już to przerabialiśmy.

 4. gość 22 pisze:

  Witam,

  Mam pytanie na gruncie praktyki nowego statutu, zarząd koła chce podjąć uchwałę co do usunięcia z koła członka koła będącego członkiem zarządu za brak realizowania uchwał organu podjętych w stosunku do jego. Czy zarząd koła może podjąć taką uchwałę do członka zarządu czy musi zrobić to w pierwszej instancji np WZ czy łowczy okręgowy. Wątpliwość zrodziła się po rozmowie z prawnikiem będący sędzia łowieckim. Proszę o wasze opinie.

Dodaj komentarz