Miesięczne archiwum: marzec 2019

Jak przeprowadzić Walne Zgromadzenie w myśl nowego Statutu PZŁ

Zbliżamy się do okresu, w którym większość kół łowieckich organizuje Walne Zgromadzenia. Nowe przepisy w Statucie PZŁ zmieniają nieco zasady, które będą obowiązywać w tej kwestii. Zarząd musi poznać te nowe zasady, aby przeprowadzić Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaszufladkowano do kategorii Ciekawostki, Walne Zgromadzenie | 4 komentarze

Zwoływanie posiedzenia Zarządu Koła

W myśl starego Statutu PZŁ posiedzenie Zarządu Koła mógł zwołać Prezes a w przypadku jego nieobecności, lub w przypadku braku zwołania posiedzenia mimo wymaganych terminów, inny członek Zarządu, który został upoważniony do tego przez Zarząd. Zapisy nowego Statutu zmieniają nieco … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Zarząd Koła | 3 komentarze

Głosowanie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

Nowe zapisy Statutu Polskiego Związku Łowieckiego wprowadzają znaczące zmiany podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

Zaszufladkowano do kategorii Walne Zgromadzenie, Zarząd Koła | 10 komentarzy

Kworum podczas Walnego Zgromadzenia

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego nie znosi wymogów dotyczącego kworum podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Zaszufladkowano do kategorii Walne Zgromadzenie | Dodaj komentarz

Koło łowieckie może być organizacją pożytku publicznego

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego w § 23 daje możliwość aby w celu realizacji statutowych zadań koło prowadziło działalność gospodarczą, rolniczą i edukacyjną, jak również prowadzić działalność pożytku publicznego. Co to oznaczać może dla wielu kół łowieckich?

Zaszufladkowano do kategorii Ciekawostki | Dodaj komentarz

Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Koła przygotowując powiadomienie o Walnym Zgromadzeniu zamieszcza w nim Projekt porządku obrad – zobacz przykłady. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Walne Zgromadzenie | Dodaj komentarz

Zarząd Koła może wykluczyć członka z koła

Czy Zarząd Koła może wykluczyć członka z koła w myśl nowego Statutu PZŁ. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Członkowie koła, Zarząd Koła | 4 komentarze