Kworum podczas Walnego Zgromadzenia

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego nie znosi wymogów dotyczącego kworum podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Tak jak do tej pory organy Zrzeszenia i koła podejmują swoje uchwały zwykłą większością głosów (z wyjątkami) przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu. Jeżeli więc zakładamy, że członkami Walnego Zgromadzenia są wszyscy członkowie koła, za wyjątkiem zawieszonych w prawach członka Zrzeszenia, to oznacza, że aby Walne Zgromadzenie mogło się odbyć, aby mogło podjąć uchwały, musi zostać spełniony warunek kworum.

Jeżeli liczba członków w kole jest nieparzysta, wówczas kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Walne Zgromadzenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz