Nowy Statut PZŁ

Przedstawiamy Państwu Nowy Statut PZŁ z 2019 roku. Dla sprawniejszego poznania zapisów Statutu utworzyliśmy oddzielne podstrony dla każdego Działu, aby można było w łatwy sposób odnaleźć interesujące treści.

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego został uchwalony podczas XXIV Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w dniu 16 lutego 2019 roku, który odbył się w Sękocinie Starym. Następnie Statut został zatwierdzony przez Ministra Środowiska i w tym momencie stał się obowiązującym. Zapraszamy do lektury.

NOWY_STATUT_PZŁ_2019

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ II
CZŁONKOSTWO W ZRZESZENIU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Rozdział II
Prawa członków

Rozdział III
Obowiązki członków Zrzeszenia

Rozdział IV
Kandydaci na członków Zrzeszenia, utrata członkostwa w Zrzeszeniu

Rozdział V
Koło łowieckie

Rozdział VI
Członkowie koła, ich prawa i obowiązki. Nabycie członkostwa w kole

Rozdział VII
Utrata członkostwa w kole

Rozdział VIII
Organy koła

Walne zgromadzenie

Zarząd koła

Komisja rewizyjna

Rozdział IX
Majątek i fundusze koła. Wpisowe i składka

Rozdział X
Utrata członkostwa w Zrzeszeniu przez koło

Rozdział XI
Łączenie się kół, podział, rozwiązanie oraz likwidacja koła

DZIAŁ III
ORGANY ZRZESZENIA, ICH KOMPETENCJE I ZADANIA
Rozdział XII
Krajowy Zjazd Delegatów

Rozdział XIII
Naczelna Rada Łowiecka

Rozdział XIV
Zarząd Główny

Rozdział XV
Kapituła Odznaczeń Łowieckich

Rozdział XVI
Okręgowy zjazd delegatów

Rozdział XVII
Zarząd okręgowy

Rozdział XVIII
Sankcje za naruszenie obowiązków członkowskich oraz w przypadku naruszenia zasad bezpiecznego polowania

Rozdział XIX
Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia i koła

Rozdział XX
Postępowanie wewnątrzorganizacyjne

Rozdział XXI
Nadzór

Rozdział XXII
Majątek i fundusze Zrzeszenia, składka członkowska i wpisowe