Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga wysłania powiadomienia do członków koła, w którzy powinien się znajdować Projekt porządku obrad. Nie jest to Porządek obrad jaki znamy ze starego Statutu PZŁ, ale zupełnie inny dokument.

Podstawową różnicą pomiędzy Porządkiem obrad a projektem jest to, że projekt wymaga przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie. Oznacza to jednocześnie, że już podczas samego Walnego Zgromadzenia istnieje możliwość dodania punktów, które mogą skutkować podjęciem konkretnych uchwał. Pisaliśmy o tym tutaj.

W chwili obecnej projekt może nie zawierać wszystkich spraw co daje możliwość, aby podczas obrad dyskutować na różne tematy – być może również na te, które nie zawsze wygodne są dla Zarządu Koła. Oczywiście odwołanie członków organów w ten sposób nie jest możliwe, to jednak myśliwi biorący udział w obradach mogą np. podjąć uchwałę dotyczącą wydawania upoważnień czy też opłat wnoszonych na rzecz koła.

W myśl tych przepisów, które przynosi nam nowy Statut PZŁ projekt porządku obrad bezwzględnie powinien zawierać następujące punkty:

  • Odczytanie projektu porządku obrad;
  • Propozycje dotyczące uzupełnienia porządku obrad;
  • Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Walne Zgromadzenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz