Koło łowieckie może być organizacją pożytku publicznego

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego w § 23 daje możliwość aby w celu realizacji statutowych zadań koło prowadziło działalność gospodarczą, rolniczą i edukacyjną, jak również prowadzić działalność pożytku publicznego. Co to oznaczać może dla wielu kół łowieckich?

Nie oznacza to, że Koło Łowieckie staje się Organizacją Pożytku Publicznego – prowadzenie działalności pożytku publicznego nie jest jednoznaczne z posiadaniem statusu takiej organizacji. 

Prowadzenie takiej działalności jest regulowane ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Daje ona możliwość pozyskiwania środków finansowych od osób fizycznych, które zechcą wesprzeć daną organizacje przekazując jej 1% swojego podatku. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy jest to działalność społecznie użyteczna. Można więc się cieszyć, że dostrzeżono w działalności kół łowieckich coś wartościowego. Zapewne niewiele kół zdecyduje się na taką formę już 2019 roku, ale z roku na rok powinno już być lepiej w organizowaniu tego typu działalności.

Warto też wiedzieć, że środki zdobyte w ten sposób muszą być wydatkowane tylko na cele związane z działalnością „niekomercyjną”, a każda organizacja musi zdawać sprawozdania, które są jawne.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ciekawostki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz